Enpsyro on-line : http://www.biotox.cz/enpsyro/ ENCYKLOPEDIE  PSYCHOTROPNÍCH  ROSTLIN
» ROSTLINNÉ DROGY | DROGY OBECNĚ | REJSTŘÍK | ENPSYRO «
« Biotox CZ »
Drogy obecně
Pojmy a definice*
Rozdělení a charakteristika drog*
Látková závislost*
Historie užívání drog*
Šamani a halucinogeny*
Drogy ve světové literatuře*
Drogy a ZÁKON*
Psychedelika
Psychedelika*
Modrý motýl*
Pokud se rozhodnete zkusit psychedelika*
Psychedelic art*
Psychedelic trance*
První pomoc
Předlékařská první pomoc při akutních intoxikacích*
První pomoc při intoxikacích halucinogeny*
Další zdroje informací
Literatura o drogách*
Internet o drogách*
Drogové poradny*
Zvířátka
Pavučinky*
Toxikománie u zvířat*
Download
L S D . mp3*
Flashback . swf*
* nutné vyšší oprávnění
Registrovaní uživatelé

Obsah menu Drogy obecně

Přístup na jednotlivé stránky projektu závisí na Vašich oprávněních (uživatel neregistrovaný / registrovaný / editor ). Podtržené odkazy jsou Vám přístupné. Máte-li zájem můžete se podívat na kompletní obsah všech menu resp. celého projektu.Drogy obecně

 
Pojmy a definice - Základní pojmy a jejich definice používané v tomto projektu (abstinenční syndrom, abúzus látek, droga, narkomanie, návyk, psychóza, tolerance, toxikománie, závislost).
 
Rozdělení a charakteristika drog - Obecné rozdělení drog dle působení na organismus (halucinogeny, stimulanty, sedativa) a podle rizika vzniku závislosti (měké, tvrdé).
 
Látková závislost - Látková závislost, její dělení (psychická, fyzická) a drogy, které ji nejčastěji způsobují.
 
Historie užívání drog - Krátké pojednání o historii užívání psychotropních látek v minulosti lidstva. - xxxxx
 
Šamani a halucinogeny - Krátké pojednání o přírodním šamanismu - xxxxx
 
Drogy ve světové literatuře - Drogy ve světové literatuře - xxxxx
 
Drogy a ZÁKON - Právní předpisy týkající se drog a toxikománií a jejich vývoj v historii (od r. 1912). Definice různých druhů zákonných statutů.
 

Psychedelika

 
Psychedelika - Základní údaje o psychedelicích.
 
Modrý motýl - Modrý motýl aneb Kybernautický prostor Toníka Procházků - xxxxx
 
Pokud se rozhodnete zkusit psychedelika - Důležité upozornění/varování pro všechny experimentátory.
 
Psychedelic art - Pojednání o psychedelic artu od Jana Kuby
 
Psychedelic trance - Pojednání o goa čili psytrancu od Jana Kuby
 

První pomoc

 
Předlékařská první pomoc při akutních intoxikacích - Předlékařská první pomoc zahrnuje akutní pomoc poskytovanou většinou nezdravotníky před příchodem lékaře.
 
První pomoc při intoxikacích halucinogeny - Zásady při poskytování psychologické první pomoci při nezvládání průběhu psychózy po intoxikaci některým z halucinogenů.
 

Další zdroje informací

 
Literatura o drogách - Především česky psaná literatura zabývající se drogovou problematikou.
 
Internet o drogách - Odkazy na zajímavé internetové stránky věnované drogové problematice u nás i v zahraničí.
 
Drogové poradny - Odkazy na internetové stránky drogových poraden.
 

Zvířátka

 
Pavučinky - Pavučinky Zilla-x-notata - xxxxx
 
Toxikománie u zvířat - Nejen lidé mají sklon k psychoaktivním rostlinám. - xxxxx
 

Download

 
L S D . mp3 - Povídání nejen o LSD ke stažení - xxxxx
 
Flashback . swf - Animace ke stažení - xxxxx
 
Pablo Honej 2ooo~2oo9